AvÝs legal / Condicions d'˙s

Aquest lloc web i el domini www.ballspopulars.org són propietat de l’AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS DE TORREDEMBARRA (d’ara endavant ABPT) amb domicili al C/ Sant Adrià 3, 43830 Torredembarra (TGN), CIF G43434141, Tel. 629 683 694 i correu electrònic agrupacio@ballspopulars.org. L’Agrupació de Balls Populars de Torredembarra figura inscrita per resolució de 19/12/1994 amb el número 2659 de la secció 1a del Registre d’Associacions.

L’accés a www.ballspopulars.org és gratuït. L’accés també és lliure, excepte per a algun dels serveis en què es requereix la identificació de l’usuari. Tota persona que accedeixi a www.ballspopulars.org és considerat usuari i s’entén que accepta i respecta les condicions exposades en aquest avís legal. En qualsevol cas, l’Agrupació de Balls Populars de Torredembarra es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, denegar l'accés a aquest lloc d'aquells usuaris que incompleixin qualsevol d'aquestes condicions generals o de les particulars que els siguin d'aplicació.

L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website, per tant, l’ABPT no serà responsable del mal ús que en poguessin fer els usuaris.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

L’ABPT no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços. Els vincles que pugui contenir aquest website amb altres websites, poden posseir polítiques/sistemes, normes de privacitat diferents i amb els que, sota cap concepte, s’intercanviaran dades de caràcter personal.

L’Agrupació de Balls Populars de Torredembarra no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus. No es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’Agrupació de Balls Populars de Torredembarra. Tampoc no se’n fa dels retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’accés a Internet o en altres sistemes electrònics, ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de l’Agrupació de Balls Populars de Torredembarra.

L’ABPT es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificar o eliminar el contingut, estructura, disseny, serveis i condicions d'accés i/o ús d'aquest lloc, sempre que ho estimi oportú. Aquests canvis poden suposar l’ampliació, segmentació, reducció de www.ballspopulars.org o fins i tot, la pròpia desaparició de en la seva totalitat.

L’ABPT informa que aquest lloc web no utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament. En cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d’Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), ABPT informa als usuaris de les seves websites que les dades personals recavades per l’entitat mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’ABPT, amb la finalitat de servir de directori de contactes, l’enviament d’informacions relacionades amb la seva activitat i serveis, així com facilitar la gestió administrativa, comercial i organitzativa interna. Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició que contempla la Llei l’usuari pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS DE TORREDEMBARRA, Ref. Protecció de dades, C/ Sant Adrià 3, 43830 Torredembarra (Tarragona), o bé per correu electrònic a agrupacio@ballspopulars.org.

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, son, dissenys, bases de dades o qualsevol altre material pertanyen a l’ABPT o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. l’ABPT presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. l’Agrupació de Balls Populars de Torredembarra n’autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. De forma general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials així com la seva transformació o alteració.

Qualsevol utilització de tot o part del contingut d’aquest lloc, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, haurà de citar expressament la seva pertinença a l’ABPT que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel•lectual o industrial.

Per tal de preservar els possibles drets de propietat intel•lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància, per escrit, a l’AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS DE TORREDEMBARRA.

L’ABPT es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i ABPT es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i ABPT, els jutjats o tribunals propis de la localitat de TORREDEMBARRA© Agrupació de Balls Populars de Torredembarra - Avís legal