Formulari de sol·licitud d'accés a un ball de l'Agrupació de Balls Populars de Torredembarra.

Llista d'espera d'accés als Balls Infantils

DADES PERSONALS DE L'INTERESSAT
Nom i cognoms
DNI
Data de naixement
Actualment ets:  
 
RELACIONS FAMILIARS DE BALLADORS
Si tens algun germà/na, pare o mare que sigui ballador/a d'algun ball, si us plau, indica el seu NOM i COGNOMS, la RELACIÓ FAMILIAR i el BALL on balla
   
EN CAS DE MENOR D'EDAT, PERSONA QUE HO SOL·LICITA
Nom i cognoms
DNI/Passaport
Relació amb el menor
   
DADES DE CONTACTE
Telèfon
E-mail
   
BALL SOL·LICITAT
Les edats indicades són les que es compleixen en l'any en curs.
 
   
ADULT
 

INFANTILA TENIR EN COMPTE
- La data de la sol·licitud serà la de recepció de l'email.
- La data de tancament d'admissió d'inscripcions a la Llista d'Espera serà el 15 de maig de l'any en curs.
- A partir d'aquesta data, l'ABPT es posarà en contacte amb tots els inscrits a la Llista d'Espera per informar si tenen plaça al ball sol·licitat.
- En cas que el ball sol·licitat sigui INFANTIL, l'ordre d’entrada es publicarà a la Llista d'Espera que es troba a la web. L'ordre pot variar en el temps segons la gent que sol·liciti accedir al ball i tenint en compte els criteris del PROTOCOL D'ACCÉS DELS BALLS INFANTILS.


© Agrupació de Balls Populars de Torredembarra - Avís legal